ASKO

Vi får inn mer varer fra leverandørene, har flere ansatte på jobb, og vi jobber hele døgnet både på lager og transport. Vi jobber så fort vi kan for at butikkene skal få påfyll av varer.

Vi oppfordrer alle til å tenke på fellesskapet, lytte til myndighetene og ikke kjøpe mer enn det de trenger. Vi har nok mat til alle!