ASKO

Historisk bildet av gammle lastebiler med mye varer på lasten

I 1842 ble "Handelsloven" vedtatt og naturalhusholdningen ble en saga blott. I 1845 kom en lov som forbød hjemmebrenning i Norge. Begge disse lovene ga rammevilkår for handel, import og en ny nasjonaldrikk, kaffe. Disse mulighetene grep Johan Johannson. JOH. JOHANNSONs virksomhet ble de første 75 årene drevet fra lageret i Tomtegaten ved Østbanestasjonen i Oslo og kontorene i Prinsensgate 1 som fortsatt er i JOH. JOHANNSONs eie.

Markedsområdet utviklet seg etter hvert til å omfatte hele det sentrale østlandsområdet og de første utenbys etableringene kom i Fredrikstad i 1927 og Elverum i 1935. Vareutvalget omfattet importvarer som kaffe og sukker, sirup, mel og bønner, alt i store jutesekker og tønner. Utviklingen ble preget både av 2. verdenskrig med rasjonering og importrestriksjoner og av oppgangstider og optimisme. Firmaets utvikling ble således preget av begivenhetene i verden.

Fra 1950 til 1970

I 1958 flyttet JOH. JOHANNSON til landets første enplanslager på Filipstadkaia i Oslo, etter datidens forhold et gedigent lager på 6 000 m2.

I 1959 ble landets første frivillige kjede, JOH-SYSTEM, etablert mellom JOH. JOHANNSON og alle kjøpmannskundene som da ønsket et tettere og mer forpliktende samarbeide med en grossist. Dette ble samtidig startskuddet for en betydelig rasjonalisering av dagligvarebransjen

I 1965 flyttet JOH-SYSTEM AS, som da var engrosvirksomheten i Oslo-området, til et 8 000 m2 nytt lager på Bredtvedt i Oslo, og anlegget på Filipstad ble konsentrert om kaffevirksomheten hvor "Kaffetårnet" og AS Kaffeindustri ble etablert samme år. JOH. JOHANNSON var nå både en betydelig handels- og industribedrift.

Kaffe utviklet seg fra løsvekstvare til merkevare og nye vakumpakninger bidro til at kaffen endret seg fra ferskvare til langtidsholdbar vare som igjen var forutsetningen for riksdekkende distribusjon og markedsføring. "Aromagarantert" kaffe preget vinduene hos alle de kjøpmennene som ønsket eksklusive forhandlinger av JOH. JOHANNSONs kaffe. EVERGOOD og senere Ali og Cirkel kaffe, skulle senere dominere merkevarebildet.

I 1966 var JOH. JOHANNSON pioner med dataoverføring over telenettet som igjen var et vesentlig fundament for utviklingen av et landsomfattende konsern.

I 1960 og 1970-årene utviklet JOH. JOHANNSON seg fra å være en østlandsgrossist til et landsomfattende konsern primært gjennom fusjoner og oppkjøp av lokale grossister landet over. Disse fikk navnet ASKO som stod for AS Kolonialgrossistene.

Fra 1970 til 1990

I 1970 ble JOH. JOHANNSON som landets første handelsbedrift tildelt prisen "Årets bedrift" for pionerinnsats på fire områder:

  1. Fysisk rasjonalisering, enplanslager og mekanisk varehåndtering
  2. Frivillig kjedesamarbeide og åpne salgsvilkår basert på pris etter prestasjon
  3. Merkantil og administrativ rasjonalisering, EDB og datakommunikasjon og elektroniske bestillingssystemer
  4. Konsernetablering og riksdekkende distribusjon

I 1971 hadde JOH. JOHANNSON en markedsandel på ca. 20 prosent og var minst av de fire "blokkene". Ikke mange år senere var JOH. JOHANNSON markedsleder, en posisjon som er beholdt senere, og som ASKO og NorgesGruppen inntar i dag med en markedsandel på over 40 prosent.

Fra slutten av 1970-årene valgte stadig flere direkteleverende industribedrifter å gå over engrosleddet og "engrosandelen" steg år for år. I begynnelsen av 1990-årene var markedsandelen kommet opp i litt over 30 prosent, i dag er andelen ca. 75 prosent og ambisjonen er 100 prosent.

I 1975 kjøpte JOH. JOHANNSON Torgersen & Co AS som da var landets største storhusholdnings-engrosvirksomhet og i 1982 etablerte dette selskapet seg på Hvam utenfor Oslo med 16 000 m2 lager og med distribusjon til over 3 000 kunder i hele østlandsområdet.

I 1980-årene ble det et stadig tettere samarbeid mellom ASKO-selskapene (som da var navnet på engrosvirksomheten til JOH. JOHANNSON) og kjøpmannskundene. Kjedeutviklingen begynte å skyte fart, ikke minst representert ved lavpriskjedenes inntog på markedet.

1990-årene til 2000

I 1994 ble NorgesGruppen AS etablert som et samarbeidsforetak mellom ASKO (JOH. JOHANNSON) og toneangivende kjeder og filialforetak innenfor dagligvaredetalj. I 2000 ble NorgesGruppen ASA etablert som en fusjon mellom ASKO (JOH. JOHANNSON) og kjeder og fililaforetak.

På 1990-tallet skjedde det parallelt en sterk strukturutvikling innenfor servicehandel- og storhusholdningsbransjen, med oppkjøp og fusjoner. En betydelig effektivisering av driften, en utvikling som JOH. JOHANNSON ledet an gjennom Torgersen & Co AS. ASKO ble med dette også landets største aktør innenfor disse markedsområdene.

2000 og frem til i dag

Med etableringen av Norgesgruppen ASA skjedde det også en viktig kjedestrukturering hvor det ble satset på færre og sterkere riksdekkende kjeder som skulle dekke de ulike markedssegmentene:

I 2000 ble Centra-Gruppen innfusjonert i NorgesGruppen. Centra-Gruppen var den ledende kjeden av de store supermarkedene i Oslo-området og ble etter hvert omdøpt og en del av MENY-kjeden.

I 2003 ble ASKOs lager på Vestby åpent - et såkalt "trippelselskap" som skulle levere til alle markedssegmentene. I dag omfatter ASKOs anlegg på Vestby både et manuelt regionslager (ASKO ØST), og to automatiserte sentrallagre for henholdsvis tørr- og kjølevarer med en teknologi i verdenstoppen. Det samlede lagerarealet er på ca 100 000 m2.

I 2003 inngikk NorgesGruppen et samarbeid med en stor internasjonal kjede med hovedsete i Frankrike, Carrefour. Samarbeidet ble avviklet noen år senere.

I 2003 ble Hakongruppen solgt til den største svenske grossisten, ICA. ICA måtte senere gi opp Norge og kjeden ble solgt videre til COOP i 2014.

I 2004 etablerte den store tyske lavpriskjeden, Lidl, seg i Norge. De fikk etter hvert 50 butikker før de måtte gi opp og bli solgt til Rema 1000.

I 2006 fikk KIWI Nielsens merkestyrkepris som en annerkjennelse for kjedens posisjon på markedet. I samme år kjøpte NorgesGruppen Deli de Luca-kjeden og bokhandlerkjeden Libris som senere ble solgt igjen.

I 2007 ble det inngått avtale med den danske handelsbedriften Dagrofa om etablering av KIWI i Danmark.

I 2008 ble JOH.JOHANNSONs kaffevirksomhet integrert i NorgesGruppen.

I 2009 lanserte ASKO verdens første distribusjonsbil drevet med bioetanol, et biprodukt fra celluloseproduksjonen på Borregaard.

I 2010 kåret bladet Kapital Norges tre beste butikker, alle i NorgesGruppen.

I 2011 etablerte NorgesGruppen seg i bakeribransjen gjennom kjøp av Bakers AS.

I 2011 besluttet NorgesGruppen sin miljøambisjon "Bærekraftig - klimanøytral".

Siden år 2000 har ASKO utvidet og etablert nye moderne lagre, blant annet i Rogaland, Bergen og Tromsø. ASKO har nå en lagerflate på ca 300 000 m2.

ASKOs miljøengasjement som miljøspydspiss har stadig vist nye initiativ.

NorgesGruppen har blitt en betydelig eier i danske Dagrofa med både KIWI og MENY-butikker i Danmark.

I dag er 4. og 5. generasjon Johannson fortsatt eiere og ledere i virksomheten og JOH. JOHANNSON har en eierandel i NorgesGruppen ASA på ca. 70 prosent. ASKO er et av NorgesGruppens to forretningsområder.