ASKO

Det Norske Kokkelandslaget

Samarbeidet  med Norske Kokkers Landsforening startet i 1995 og har vært til gjensidig glede og nytte. ASKO ønsker å bidra til å bedre rekrutteringen til restaurant- og matfag.

Avtalen omfatter følgende av Norske Kokkers Landsforenings aktiviteter: