ASKO

Kokker som lager mat på et storskjøkken

Stiftelsen skal bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag.

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke stiftelsen om midler. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Formålet er å rekruttere flere til restaurant- og matfag.

Les mer om stiftelsen og finn søknadsskjema her.