ASKO

Mat anrettes på en tallerken

Stiftelsen skal bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag. Midlene kan fordeles til laug og foreninger som jobber mot ungdomsskoletrinnet og andre interessegrupper som har fokus på å rekruttere flest mulig til bransjen.

Les mer om stiftelsen og finn søknadsskjema her.