ASKO

Garantilønn for ufaglærte i henhold til tariffavtale (Grossistoverenskomsten), årslønn i fulltidsstilling minimum ca kr. 480 129 for arbeidere over 18 år. For lagermedarbeidere med fagbrev er tilsvarende årslønn kr. 498 654.

I tillegg opptjenes prestasjonsbaserte og andre tillegg som er lokalt forankret i hvert ASKO-selskap.

Tema

q&a logistikk