ASKO

Før du kan gå opp til fagprøven i logistikkfaget må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev.  

Du skal opp til en prøve som bygger på læreplanen i faget og du kan prøves i alle målene i denne. Prøven tar utgangspunkt i bedriften du arbeider i og du skal vise forståelse for helheten i bedriften din.

Tema

q&a logistikklærling