ASKO

Vi har som mål å utdanne nye fagarbeidere, og dette er noe vi tar på alvor. Vi har et grundig opplæringsteam som bistår med faglig støtte og veiledning gjennom hele læretiden. I ASKO vil du bli del av et godt læremiljø med fokus på faglig og personlig utvikling, med en praksis som er tett koblet opp mot kompetansemålene i læreplanen.

Vi kan tilby en trygg arbeidsplass med ryddige arbeidsforhold, tilgang til nytt og moderne utstyr og spennende teknologi hos en aktør som tar samfunnsansvar og ligger langt fremme med tiltak for å spare klima og miljø. Lønn utbetales fast en gang i måneden.

Vi satser på lærlinger inne logistikk- og yrkessjåførfaget hvor vi har et godt etablert miljø. ASKO er medlemsbedrift tilknyttet opplæringskontorene rundt omkring i Norge, og selskapene våre er lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. Sammen har vi det faglige ansvaret for at du som lærling hos ASKO består fagprøven i logistikk- og yrkessjåførfaget.

Det kan også finnes muligheter i andre lærefag i enkelte ASKO-selskap, som IKT og kontor- og administrasjon.

Utviklingsmuligheter i ASKO

ASKO arrangerer opplæring i ulike fag og innen ledelse som gir muligheter for faglig og personlig utvikling for de som ønsker og har ambisjoner om det.

Utviklingsmuligheter hos oss

ASKOs ambisjon er å være Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner. Som medarbeider i ASKO er det muligheter for karriereveier både horisontalt og vertikalt, innenfor ASKO og andre steder i NorgesGruppen.

Mer om utviklingsmuligheter