ASKO

I ASKO har vi de mest utfordrende stillinger innen logistikkbransjen i form av vår posisjon og størrelse, samt vår vilje til å videreutvikle oss i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere.

Gjennom å ta helhetsansvar og hjelpe hverandre til å lykkes, realiserer vi nye ideer, skaper muligheter og oppnår gode resultater. Vi er en langsiktig og solid arbeidsgiver med ordnede arbeidsforhold. Fornøyde kunder og medarbeidere er viktig for oss, Vi tilbyr god lønn for god innsats, og vi prioriterer velferdsgoder for våre ansatte. Vi har moderne lagre, en bilpark av høy standard og fremtidsrettet teknologi. Vi tar ansvar for miljøet.

Hvert ASKO-selskap er et selvstendig AS og dermed en selvstendig enhet. Det vil derfor være ulikheter selskapene imellom, både når det gjelder størrelse og grader av ulike utviklingsmuligheter.

ASKO-skolen bidrar til personlig og faglig utvikling

ASKO arrangerer opplæring i ulike fag og innen ledelse som gir muligheter for faglig og personlig utvikling for de som ønsker og har ambisjoner om det.

Mer om ASKO-skolen

Bli fadder i ASKO

Medarbeidere med gode holdninger og verdier, evne til å følge lover og regler, og ikke minst de som har et sterkt ønske om å gjøre andre gode, er ofte gode kandidater til fadderrollen.

Mer om faddere hos oss

Bli leder i ASKO

ASKOs ambisjon er å være Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner. Våre medarbeidere har muligheter for karriereutvikling horisontalt og vertikalt innenfor ASKO og andre selskaper i NorgesGruppen.

Mer om ledere i ASKO

Ta fagbrevet som lærling i ASKO

ASKO satser på lærlinger innen logistikk- og yrkessjåførfaget og vi har et godt etablert miljø for lærlinger, og mange dyktige og trivelige kollegaer.

Mer om å ta fagbrev

Få en tidsbegrenset praksisplass eller arbeidstrening i ASKO

ASKO er i dialog med NAV og andre aktører som har kandidater med liten / mangelfull arbeidserfaring og som derfor har behov for arbeidspraksis eller arbeidstrening.

Mer om praksisplass og arbeidstrening