ASKO

Åpen søknad; Lagermedarbeider)

Send inn åpen søknad

ASKO NORD AS

  • Sted Tromsø
  • Fylke Troms

Da vi ofte har behov for gode medarbeidere, oppfordrer vi deg til å legge inn en åpen søknad. Disse henvendelsene benyttes til rekruttering av sommervikarer, forsterkning i forbindelse med høytider og midlertidige ansettelser ved langtidsfravær. I enkelte tilfeller leter vi også etter faste ansatte i denne kandidatbasen.

Våre kvinner og menn skal kjennetegnes med at de har høy indre motivasjon. Man har forståelse for at man er en viktig brikke i et stort fellesskap, og ønsker å stå på litt ekstra de gangene behovet melder seg. Vi lever av våre kunder, og må derfor alltid ha forståelse for kundenes forventninger til høy kvalitet og presise leveranser til enhver tid. Kan du identifisere deg med dette, og i tillegg har opparbeidet deg en solid plattform med gode holdninger og manerer gjennom livet, så vil vi gjerne at du presenterer deg for oss!

Innkomne søknader behandles fortløpende, og kandidater som er aktuelle vil høre fra oss.

Sentrale arbeidsoppgaver


Vi forventer følgende kvalifikasjoner

Send inn åpen søknad