ASKO

ASKO-skolen bidrar til en sterk kultur for kompetanseutvikling og deling, og hjelper våre medarbeidere med verktøy de trenger for å gjøre jobben sin på en god måte. Du vil følges opp årlig med oppfriskninger innen relevante områder og lovverk som HMS, mattrygghet og kvalitet og for de som ønsker det har vi også etablerte kurs for personlig og faglig utvikling.

Skolen skal bidra til å utvikle en organisasjon med gjennomføringskraft og bygge en felles og klar forståelse av selskapets mål, verdier og veivalg.

ASKO-skolen skal skape arenaer til å formidle kunnskap som har gyldighet over tid, som er kritisk for selskapets fremtidige suksess, og bidra til at ASKO fortsatt oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. Dette gjennom å ivareta de medarbeiderne vi har, og skape et godt omdømme for å tiltrekke, utvikle og beholde kompetent arbeidskraft. Vi vil stimulere til initiativ, åpenhet, ansvarsbevissthet, lojalitet, endringsvilje og selvstendighet.

Nye medarbeidere må gjennom et introduksjonsprogram og enkelte stillinger innebærer at du får en egen fadder som følger deg den første tiden i oss. Våre medarbeidere følges årlig opp med opplæringsprogram og kurs innen matvarebehandling, kvalitet og HMS.

På ASKO-skolen får du den faglige utviklingen du trenger for å kunne gjøre en god jobb i ASKO, for eksempel som fadder eller leder. Her møter du kollegaer fra hele landet på enkelte kurs. Vi synes det er viktig å etablere nettverk på tvers av fagområdene.

- Kompetanse er det eneste som det blir mer av når man deler med andre.

Jonny S Thomassen, leder for ASKO-skolen

ASKO-skolen skal bidra til at ASKO er en foretrukket arbeidsplass og utvikle våre medarbeidere til å bli de beste i vår bransje.