ASKO

Fadderrollen er en viktig funksjon med ansvar for å sikre at nyansatte får en god og profesjonell innføring i bedriften.

Gjennom dokumentert opplæring sørger fadder og medarbeider for at arbeidsoppgavene læres i gode og trygge rammer, med kvalitet.