ASKO

Nye medarbeidere går gjennom et introduksjonsprogram, og du kan gjennom ASKO-skolen bli offisiell fadder hvor du får en viktig rolle i selskapet med å ta imot nye medarbeidere på en trygg og profesjonell måte.

Gjennom dokumentert opplæring sørger fadder og medarbeider for at arbeidsoppgavene læres i gode og trygge rammer, med kvalitet.