ASKO

I ASKO har vi de mest utfordrende stillinger innen logistikkbransjen i form av vår posisjon og størrelse samt vilje til å videreutvikle oss i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere.

ASKO ønsker å utvikle morgendagens ledere, og tilbyr flere kurs innen videreutvikling av ledere, samt utvikling av nye ledere hos oss. Med viktige verdier som respekt og åpenhet som underbygger vår måte å utøve ledelse på i ASKO, bidrar ASKO-skolen til at både ledelse og medarbeiderskap utøves på en måte som ser og anerkjenner individet samtidig som at det skapes bevissthet rundt våre felles mål og verdier i et landsdekkende nettverk av kolleger.

Mange av ASKOs ledere i dag begynte i andre stillinger og har gjennom egen innsats og utvikling fått muligheten til å tiltre lederroller. Teamlederrollen er for eksempel en viktig lederrolle i ASKO som kan gi muligheten til å prøve seg som leder med personalansvar for første gang. Kombinasjonen av praktisk lagererfaring, god kunnskap om hvordan de daglige logistikkoperasjoner i ASKO henger sammen og de rette personlige egenskaper, verdier og holdninger er viktige elementer som må til for å mestre teamlederrollen med personalansvar.

Teamlederrollen byr på utfordringer på ulike plan og handler mye om å se og håndtere sine medarbeidere også som enkeltindivider til tross for at vi har et stort mangfold og mange ulike kollegaer. Det handler om å bidra til å gjøre hverandre gode og om å ta ansvar for fellesskapet.

Flere ansatte har også fått mulighet til utvikling gjennom deltakelse i ulike prosjekter.