ASKO

Vi har regionale lagre på 13 lokasjoner over hele Norge, noe som gir deg som leverandør muligheter for effektiv distribusjon og kort vei til markedet. At vi er der kunden er gjør at vi kan ha høy fyllingsgrad på våre biler og velge den mest miljøvennlige og kostnadseffektive varestrømmen totalt sett.  

Vi leverer varer til over 15 000 kunder innenfor dagligvare og serveringsmarkedet. Som totalleverandør til serveringsmarkedet tilbyr ASKO et bredt spekter av varer, ca. 30 000 varelinjer innenfor ulike kategorier.

Lokalmat er et satsningsområde for NorgesGruppen og de senere årene har vi hvert år inkludert 15 nye lokalmatprodusenter i vår portefølje.

Alle våre leverandører må ha en avtale om distribusjon med NorgesGruppen.

Vi tilbyr effektive bestillingsløsninger

NGFLYT (automatisk varebestilling) er nå operativt for mer enn 1 400 dagligvarebutikker og bidrar til mer effektive innkjøp og færre tomme hyller i butikk. For deg som leverandør betyr det at butikkhyllene alltid blir fylt på med dine varer når det er behov.

Askoservering.no er en av Norges største e-handelsløsninger for våre kunder innenfor serveringsmarkedet. Vår netthandel brukes regelmessig av ca. 7 000 kunder.

Askoservering.no  gir våre kunder en rekke fordeler med blant annet egne handlelister og rask tilgang til ASKO sitt sortiment.