ASKO

4 500 kvm med solcellepanel befinner seg nå på taket av ASKO AGDER i Lillesand. Anlegget vil produsere ca. 720.000 kwh (36 eneboliger) og dekker dermed ca 15 % av ASKO AGDERs energiforbruk gjennom sol.

- ASKO AGDER jobber systematisk med miljøtiltak både ift. energi og transport, sier direktør i ASKO AGDER, Peder Syrdalen. Utslipp fra transporten er selvsagt stor for en distribusjonsbedrift. Derfor har vi fra 1.12.2015 gått over til å benytte biodrivstoffet (HVO) uten palmeolje. ASKO MIDT-NORGE er engasjert i et hydrogenprosjekt med Sintef som vi mener er morgendagens drivstoff. Som stor bruker av energi er det påkrevet både å redusere vårt forbruk (LED, behovstyrt lys, etc.) samtidig som vi må få forbruket over på fornybar energi. 70 % av vårt energiforbruk vil i 2017 komme fra 5 vindmøller som anlegges i nærheten av ASKO ROGALAND, forstetter Syrdalen.

For andre år på rad har LOS Energy delt ut Sørlandets energipris, som hedrer de som er best på energisparing. I år var det ASKO AGDER som stakk av med seieren. 

Prisen deles ut til de som over tid:

- For å ta de siste 15 % av vårt energiforbruk for å bli klimanøytrale på energisiden kan vi fra 2017 eksempelvis installere små vindmøller ved miljøstasjonen på Gaupemyr i kombinasjon med å dekke resten av taket med solcellepanel, sier Syrdalen.

ASKO AGDERs miljøstasjon på Gaupemyr i Lillesand har også:

ASKOs mål er å bli netto selvforsynt med fornybar energi innen 2020.