ASKO

Batterielektrisk lastebil med KIWI logo på

Emma er en tung lastebil som kan trekke last på inntil 44 tonn. Hun er bygget på et Volvo-chassis, hvor forbrenningsmotoren er erstattet med fire elektromotorer som gir 680 hestekrefter og batteripakke på 500 kWt. Bilen kan lade med 350 kW effekt i tillegg til en ombordlader på inntil 44 kW som kan benyttes til nattlading. En ny versjon av Emma med batterier på 1.000 kWt er klar til å settes i trafikk mot slutten av året. Det vil ventelig gi en rekkevidde på opp mot 60 mil.

«Emma» er utviklet av sveitsiske Designwerk under varemerket Futuricum. Volvokonsernet kjøpet nylig seksti prosent av aksjene i det sveitsiske selskapet. Det norske teknologiselskapet CHSnor AS er agent for Futuricum-konseptet i Norden.

- Vi er stolte over å være part i et slik prosjekt og ser fram til å introdusere mer klimavennlige løsninger for norsk transportindustri, sier Kent Ibsen, adm. direktør i CHSnor.

Bilen er en demonstrasjon i regi av Grønt Landtransportprogram som er et offentlig - privat samarbeid mellom næringslivet og staten ved Klima- og miljødepartementet. Programmet starter i disse dager opp et storskala pilotprosjekt for batterielektriske, tunge lastebiler. Målet er å få minst 100 tunge el-lastebiler på vegene på Østlandet som kan «lynlade» på et antall offentlig tilgjengelige energistasjoner lokalisert nær hovedveier eller logistikksentra på Østlandet.

ASKO TRANSPORT AS skal lede prosjektet sammen med mange større og mindre transportselskaper som også deltar. Torpa Bilruter fra Dokka i Innlandet er valgt til å kjøre testbilen med Tonerud Transport, Br Hansens Transport, Hagens Transport, O Westad & Sønner, Glacio og Engelund Termofrakt som observatører. Andre transportselskaper blir også invitert med i prosjektet.

Prosjektet skal vise veien fra enkelteksempler av el-lastebiler til et større antall biler som kan lade på offentlige ladeplasser for store kjøretøy.

I dag finnes ikke infrastruktur for lading av slike kjøretøy, bare enkelte ladepunkter i privat regi. Et annet mål med prosjektet er å oppnå konkurransedyktige kostnader med dieselbiler av tilsvarende størrelse.

Prosjektet skal inspirere energileverandører til å utvikle effektive ladeløsninger, kjøretøyleverandører til å levere biler, kommuner til å finne tomter for energistasjoner og finansinstitusjoner til å tilby løsninger som reduserer risiko for transportselskaper i overgangen til ny, utslippsfri teknologi.

Grønt Landtransportprogram er initiert av 26 landsomfattende organisasjoner, og skal i samarbeide med staten bidra til å halvere klimautslippene fra transportsektoren mot 2030.

Mer om programmet:

Kontaktpersoner: