ASKO

Vår ambisjon krever store investeringer, spesielt innenfor energi og transport. ASKO skal være i førersetet innenfor disse områdene og vi skal våge å satse – og vi skal være villige til å betale utover hva som er kravet til bedriftsøkonomisk avkastning.

På vei til klimanøytral har ASKO klare mål. For å sikre kontinuerlig fokus i alle ledd i organisasjonen er alle ASKO-selskapene sertifisert i henhold til ISO 14001 – en miljøstandard som stiller krav til kontinuerlig forbedringer og eksterne revisjoner.

Energiforbruk

KWh kjøpt
KWh produsert

Andel fornybar energi fra vind

Drivstofforbruk

Fossilt
Fornybart

Fornybar andel drivstoff for transport

Frem mot 2020 er våre mål:

Energi 20% energireduksjon
  100% fornybar energi
Transport 100% fornybart drivstoff
Avfall 95% av avfallet skal kildesorteres

Veien til å bli klimanøytral

Bærekraft innebærer at sosiale, etiske og miljømessige hensyn gjennomsyrer våre beslutninger og at vi har lønnsomhet i ASKO. Klimanøytral innebærer at vi har eliminert klimagassutslippene i egen virksomhet.

Mer om vår ambisjon

ASKOs ambisjon er kun fornybart

Vi bruker kun fornybart drivstoff i distribusjonen vår – blant annet gjennom å ta i bruk hydrogen, elektrisitet og biodrivstoff fra bærekraftige kilder og effektivisert drivstoff-forbruket.

Mer om biodrivstoff

Avfall og kildesortering

Vi sikrer at avfall blir benyttet høyest opp i avfallshierarkiet – blant annet gjennom å redusere vårt avfall med spesielt fokus på matavfall.

Mer om avfall og kildesortering

Fornybar energi

Vi er netto selvforsynt med fornybar energi (strøm) – blant annet gjennom å effektivisere vårt forbruk av energi og ta i bruk fornybare energikilder med lave belastninger på miljø.

Mer om fornybar energi