ASKO

Vår ambisjon krever store investeringer, spesielt innenfor energi og transport. ASKO skal være i førersetet innenfor disse områdene og vi skal våge å satse – og vi skal være villige til å betale utover hva som er kravet til bedriftsøkonomisk avkastning.

På vei til klimanøytral har ASKO klare mål. For å sikre kontinuerlig fokus i alle ledd i organisasjonen er alle ASKO-selskapene sertifisert i henhold til ISO 14001 – en miljøstandard som stiller krav til kontinuerlig forbedringer og eksterne revisjoner.

Andel fornybar energi fra vind

Fornybar andel drivstoff for transport

Frem mot 2026 er våre mål:

Energi 20% energireduksjon
  100% fornybar energi
Transport Nullutslipp ved el og hydrogen, og biodrivstoff fra bærekraftige kilder
Avfall 95% av avfallet skal kildesorteres

Veien til å bli klimanøytral

Bærekraft innebærer at sosiale, etiske og miljømessige hensyn gjennomsyrer våre beslutninger og at vi har lønnsomhet i ASKO. Klimanøytral innebærer at vi har eliminert klimagassutslippene i egen virksomhet.

Mer om vår ambisjon

ASKOs ambisjon er kun fornybart

Innen 2026 skal vi kun bruke fornybart drivstoff i distribusjonen vår – blant annet gjennom å ta i bruk hydrogen, elektrisitet og biogass fra bærekraftige kilder.

Mer om biodrivstoff

Avfall og kildesortering

Vi sikrer at avfall blir benyttet høyest opp i avfallshierarkiet – blant annet gjennom å redusere vårt avfall med spesielt fokus på matavfall.

Mer om avfall og kildesortering

Fornybar energi

Vi er netto selvforsynt med fornybar energi (strøm) – blant annet gjennom å effektivisere vårt forbruk av energi og ta i bruk fornybare energikilder med lave belastninger på miljø.

Mer om fornybar energi