ASKO

Venstres leder Trine Skei Grande og finanspolitisk talsperson Terje Breivik la frem Venstres alternative statsbudsjett hvor de viktigste satsningene i budsjettet er å kutte Norges klimautslipp, skape nye arbeidsplasser og gi alle barn en god og trygg oppvekst. Venstre ønsket å legge frem sitt alternative statsbudsjett hos en «grønn bedrift» og ASKO ble forespurt.

- Grunnen til at vi her hos ASKO er fordi dette er en av de bedriftene som virkelig har prøvd å legge seg i selen for å være med på det grønne skifte. Dette er en bedrift som bruker både sol, vind, hydrogen, biogass og el. Det er alt som hører fremtiden til, sier Trine Skei Grande.

- At Venstre ønsket å legge frem sitt alternative budsjett hos oss, er både en honnør til oss og et bevis på at Venstre er opptatt av hva næringslivet kan gjøre for det grønne skiftet. Vi la merke til at Venstre følger opp mange forslag som også vi har kjempet for, sier styreformann i ASKO Torbjørn Johannson. Vi ønsker ikke å ta partipolitisk stilling, men heier på alle partier som vil legge om politikken i en enda mer grønn retning, fortsetter Johannson.

Mat krever transport og våre 600 lastebiler skal alle over på fornybart drivstoff, og vi er godt i gang. Vi var først i verden med bioetanol, først i Norge med biogass og elektriske lastebiler, og om 1-2 år er vi først med hydrogendrevne biler med egenprodusert hydrogen fra solcellene på taket vårt. Ambisjonen vår om klimanøytralitet, kun fornybare ressurser i drivstoff og energi, skal nås innen 2020, sier Torbjørn i sin tale om ASKO under pressekonferansen.

ASKO har gitt sine innspill til statsbudsjettet som du kan lese her.

ASKO ønsker alle partier som vil være «grønne spydspisser» velkomne til bruk av våre lokaler. Vi tar selvsagt ikke partipolitiske standpunkter.