ASKO

Energiforbruk

KWh kjøpt
KWh produsert

Andel fornybar energi

ASKOs miljøambisjon innebærer at vi skal bli netto selvforsynt med fornybar energi. Dette innebærer at ASKO må produsere ca. 70 GWH i «eget hus».  Vind, sol og vann, samt energibrønner, er de viktigste tiltakene for å realisere ambisjonen.

Vind

ASKO ROGALAND AS har fått konsesjon på installasjon av 5 vindturbiner fordelt på to anlegg, henholdsvis Tindafjellet og Skurvenuten. Turbinene er montert og i drift på Tindafjellet og de to gjenværende turbinene på Skurvenuten vil bli montert høsten 2018. ASKO har fått konsesjon på ytterligere to turbiner på Lindesnes for å erstatte 5 eldre turbiner som skal demonteres. Produksjonen fra disse 7 vindturbinene vil dekke 100% av ASKOs totale energiforbruk pr. 2018.

Sol

ASKO har potensiale på ca. 100.000 m2 solcellepaneler på våre lagerbygg. Det er uutnyttet takflate som kan benyttes til energiproduksjon fra solceller.

I 2017 har følgende selskaper montert solceller:

Totalt er det per 2017 montert ca. 70.000 m2 solceller i ASKO.

Energibrønner

Overskuddsenergi fra våre kjøl- og fryselager kan lagres i fjell og tas opp ved behov. Bergvarmeteknologi og varmepumper er tatt i bruk hos ASKO AGDER AS og ASKO OPPLAND AS.