ASKO

Andel fornybar energi fra vind

ASKOs miljøambisjon innebærer at vi skal bli netto selvforsynt med fornybar energi. Dette innebærer at ASKO må produsere ca. 75 GWH i «eget hus».  Vind, sol og vann, samt energibrønner, er de viktigste tiltakene for å realisere ambisjonen.

Vind

ASKO har etablert og satt  i drift 5 vindturbiner fordelt på to anlegg i Rogaland, henholdsvis Tindafjellet og Skurvenuten. ASKO har i tillegg 2 turbiner på Lindesnes som erstattet 5 eldre turbiner som er demontert. Produksjonen fra disse 7 vindturbinene vil dekke 2/3 av ASKO sitt totale energiforbruk i 2020. I tillegg har ASKO fått konsesjon for 3 nye turbiner i Lillesand. Disse skal være med å dekke vårt økte behov for elektrisitet ved innfasing av elektriske distribusjonsbiler.

Sol

ASKO har ca. 100 000 m2 solcellepaneler på våre lagerbygg rundt om i Norge. 

Følgende ASKO-selskap har montert solceller:

Energibrønner

Overskuddsenergi fra våre kjøl- og fryselager kan lagres i fjell og tas opp ved behov. Bergvarmeteknologi og varmepumper er tatt i bruk hos ASKO AGDER AS og ASKO OPPLAND AS.