ASKO

Energiforbruk

KWh kjøpt
KWh produsert

Andel fornybar energi fra vind

ASKOs miljøambisjon innebærer at vi skal bli netto selvforsynt med fornybar energi. Dette innebærer at ASKO må produsere ca. 70 GWH i «eget hus».  Vind, sol og vann, samt energibrønner, er de viktigste tiltakene for å realisere ambisjonen.

Vind

ASKO ROGALAND AS har fått konsesjon på installasjon av 5 vindturbiner fordelt på to anlegg, henholdsvis Tindafjellet og Skurvenuten. Turbinene er montert og i drift på Tindafjellet og de to gjenværende turbinene på Skurvenuten vil bli montert høsten 2018. ASKO har fått konsesjon på ytterligere to turbiner på Lindesnes for å erstatte 5 eldre turbiner som skal demonteres. Produksjonen fra disse 7 vindturbinene vil dekke 100% av ASKOs totale energiforbruk pr. 2018.

Sol

ASKO har potensiale på ca. 100.000 m2 solcellepaneler på våre lagerbygg. Det er uutnyttet takflate som kan benyttes til energiproduksjon fra solceller.

I 2017 har følgende selskaper montert solceller:

Totalt er det per 2017 montert ca. 70.000 m2 solceller i ASKO.

Energibrønner

Overskuddsenergi fra våre kjøl- og fryselager kan lagres i fjell og tas opp ved behov. Bergvarmeteknologi og varmepumper er tatt i bruk hos ASKO AGDER AS og ASKO OPPLAND AS.