ASKO

ASKOs miljøambisjon innebærer at vi skal bli netto selvforsynt med fornybar energi. Dette innebærer at ASKO må produsere ca. 70 GWH i «eget hus».  Vind, sol og vann, samt energibrønner, er de viktigste tiltakene for å realisere ambisjonen.

Vind

ASKO ROGALAND AS har fått konsesjon på installasjon av 5 vindturbiner fordelt på to anlegg, henholdsvis Tindafjellet og Skurvenuten. Produksjonen fra disse vindturbinene vil dekke ca. 75% av ASKOs totale energiforbruk.

Sol

ASKO har et potensiale på 75 000 m2 solcellepaneler på våre lagerbygg. Det er uutnyttet takflate som kan benyttes til energiproduksjon fra solceller.

I 2016 har følgende selskaper montert solceller:

Totalt er det per 2016 montert 30 700 m2 solceller i ASKO.

Energibrønner

Overskuddsenergi fra våre kjøl- og fryselager kan lagres i fjell og tas opp ved behov. Bergvarmeteknologi og varmepumper er tatt i bruk hos ASKO AGDER AS og ASKO OPPLAND AS.