ASKO

Vi har stilinger som blant annet sjåfør, lagermedarbeider, lærling, kundeservicemedarbeider, markedskonsulent, ruteplanlegger, innkjøper, teamleder eller logistikk koordinator. Er dette noe som kan passe for deg? Les mer om de ulike stillingstypene nedenfor.

Jobb som lagermedarbeider i ASKO

Som lagermedarbeider hos oss kan du forvente et profesjonelt introduksjonsprogram og etablerte opplæringsrutiner. Vi har store moderne lagre med mange ulike arbeidsoppgaver.

Mer om det å jobbe som lagermedarbeider hos oss

Jobb som sjåfør i ASKO

ASKO kjører varer til mange kunder hver eneste dag og det er viktig for oss at sjåførene våre er gode relasjonsskapere og at de er profesjonelle, ryddige og serviceinnstilte i møte med kundene.

Mer om det å jobbe som sjåfør hos oss

Jobb i en administrativ stilling i ASKO

ASKO-selskapene i Norge er ulike når det gjelder størrelse. Dermed vil det variere hvilke administrative stillinger som finnes i hvert enkelt selskap.

Mer om våre administrative stillinger

Jobb som lærling i ASKO

ASKO satser på lærlinger innen logistikk- og yrkessjåførfaget. Vi har et godt etablert miljø for lærlinger, og mange dyktige og trivelige kollegaer.

Mer om det å jobbe som lærling i ASKO

Få en tidsbegrenset praksisplass eller arbeidstrening i ASKO

Har du behov for arbeidstrening for å komme deg inn i arbeidslivet? ASKO kan tilby profesjonell opplæring gjennom et etablert opplæringsprogram.

Mer om praksisplass og arbeidstrening i ASKO