ASKO

Vi har stilinger som blant annet sjåfør, lagermedarbeider, lærling, kundeservicemedarbeider, markedskonsulent, ruteplanlegger, innkjøper, teamleder eller logistikk koordinator. Er dette noe som kan passe for deg? Les mer om de ulike stillingstypene nedenfor.

Jobb som lagermedarbeider i ASKO

Vi forsyner Norge med mat! Som lagermedarbeider hos oss bidrar du til vårt viktigste samfunnsoppdrag med innovativ teknologi i moderne lagre, med et stort fokus på et hyggelig og trygt arbeidsmiljø.

Mer om det å jobbe som lagermedarbeider hos oss

Jobb som sjåfør i ASKO

Vi leverer varer til kundene våre hver eneste dag og som sjåfør hos oss har du en viktig rolle som ASKO sin ambassadør utad mot våre kunder.

Mer om det å jobbe som sjåfør hos oss

Jobb i en administrativ stilling i ASKO

ASKO er en stor arbeidsplass, med et betydelig mangfold av arbeidsoppgaver og flere komplekse problemstillinger som må løses. Sammen utgjør vi alle viktige brikker av puslespillet som utgjør ASKO.

Mer om våre administrative stillinger

Få en tidsbegrenset praksisplass eller arbeidstrening i ASKO

Har du behov for arbeidstrening for å komme deg inn i arbeidslivet? ASKO kan tilby profesjonell opplæring gjennom et etablert opplæringsprogram.

Mer om praksisplass og arbeidstrening i ASKO