ASKO

Skisse av nye ASKO OSLOFJORD

Vår ambisjon er å være Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner, konkurransedyktige betingelser i varestrømmen og være bærekraftige og klimanøytrale.

Lagerbygget som er planlagt å være på rundt 28 000 kvadratmeter vil bli sertifisert etter Breeam NOR standarden, som er et miljøklassifiseringssystem for bygg.

Planen er at ASKO OSLOFJORD AS skal ha første leveranse til dagligvarekundene innen KIWI, MENY, SPAR, Joker, Bunnpris og Nærbutikken fra våren 2021.

Forretningsområde vil være dagligvarekunder i Buskerud, Østfold, vestre del av Akershus, nordre del av Vestfold og nord-østre del av Telemark. Fra lageret i Sande og med transittleveranser fra sentrallagerfunksjonene på Vestby kan vi tilby våre dagligvarekunder et sortiment på 24 000 varelinjer. 

Kontakt oss

Kontaktpersoner

Knut-Andreas Kran

Knut-Andreas Kran

Direktør

m: 96237272 | e:

Robert Lund

Teknisk sjef

e:

Olav A. Johnsen

Prosjektdirektør

e:

Besøksadresse

Industrigt. 7
3414 Lierstranda

Postadresse

Postboks 573
3412 Lierstranda
t: 32 24 39 00

Fakturaadresse

c/o Fakturamottak
Postboks 4788 Vika
8608 Mo i Rana
GLN: 7080001412722