ASKO

ASKO OSLOFJORD sitt bygg sett ovenfra

Vår ambisjon er å være Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner, konkurransedyktige betingelser i varestrømmen og være bærekraftige og klimanøytrale.

Lagerbygget som er planlagt å være på rundt 27 700 kvadratmeter vil bli sertifisert etter Breeam NOR standarden, som er et miljøklassifiseringssystem for bygg.

Planen er at ASKO OSLOFJORD AS skal ha første leveranse til dagligvarekundene innen KIWI, MENY, SPAR, Joker, Bunnpris og Nærbutikken fra høsten 2021.

Forretningsområde vil være dagligvarekunder i Buskerud, Østfold, vestre del av Akershus, nordre del av Vestfold og nord-østre del av Telemark. Fra lageret i Sande og med transittleveranser fra sentrallagerfunksjonene på Vestby kan vi tilby våre dagligvarekunder et sortiment på 24 000 varelinjer. 

Kunde av ASKO OSLOFJORD AS

Er du kunde av ASKO OSLOFJORD AS vil du finne mer informasjon på denne siden.

Les mer her

Kontakt oss

Kontaktpersoner

Knut-Andreas Kran

Knut-Andreas Kran

Direktør

m: 96237272 | e:

Marius Lindvik

Markeds- og logistikksjef

m: 990 00 006 | e:

Robert Lund

Teknisk sjef

e:

Olav A. Johnsen

Prosjektdirektør

e:

Kontakt oss

Sentralbord

t: 32 24 39 00

Kontakt oss

Besøksadresse

Hanekleiva 76
3070 Sande i Vestfold

Postadresse

Postboks 11
3071 Sande

Faktura

Vi foretrekker faktura levert på EHF format.
Vårt org.nr. 918035761 er registrert i ELMA-registret og benyttes ved fakturering.
GLN: 7080001412722
Kart og veibeskrivelse Map data ©2018 Google

Prosjektinformasjon

 1. Basis beskrivelse av prosjektet
  ASKO Oslofjord AS skal oppføre et logistikkanlegg for distribusjon av dagligvarer til butikker i regionen. Bygget inneholder lager og produksjonsanlegg for tørr-, kjøle- og frysevarer. Anlegget er høyautomatisert, og har omfattende tekniske installasjoner. 
  Ved full drift vil omkring 250 personer ha sine arbeidsplasser på anlegget.
 2. BREEAM-NOR klasse og score
  Prosjektet er tenkt klassifisert iht. BREEAM-NOR Outstanding.
 3. Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design
  Bygget designes med behovsstyrt ventilasjon og LED belysning for å redusere energiforbruket. For øvrig iht. BREEAM-NOR MANUAL.
 4. Brutto gulvareal
  Brutto gulvareal (BTA): ≈ 27.700m2
 5. Tomtestørrelse bygget
  Tomten er ca 160 dekar og ligger ved Hanekleiva i Sande kommune.
 6. Område for lagring
  Rene lagringsarealer innvendig (BYA) ca 16000 m2.
 7. Areal allment tilgjengelig
  Ingen
 8. Areal bygd for offentlig bruk
  Ingen
 9. Beregnet strømforbruk - kWh/m2
  Strømforbruket til anlegget er beregnet til 8.200.000kWh pr år.
 10. Beregnet bruk av fossil energi - kWh/m2
  Det er ikke planlagt bruk av fossilt brensel i ordinær drift på anlegget, men det er installert dieselpumper for sprinkleranlegget og diesel nødstrømsaggregat.
 11. Beregnet produksjon av fornybar energi - kWh/m2
  Det planlegges installert solcelleanlegg på totalt ca 18000 m2 takareal. Total forventet produksjon pr år er 1,6 GWh.
 12. Beregnet vannforbruk - m3/person/år
  Ut fra forventet drift anslås det et vannforbruk på omkring 25 m3 pr person pr år på anlegget.
 13. Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse
  • Månedlige målinger av strømforbruk vil bli registrert og publisert på byggeplassen
  • Månedlige målinger av vannforbruk vil bli registrert og publisert på byggeplassen
  • Byggeplassen vil innføre beste praksis-rutiner når det gjelder å begrense luft-/støvforurensningen til et minimum.
  • 100 % av trevirket som brukes under byggingen, herunder forskaling, gjerder og annet trevirke som brukes på byggeplassen for å legge til rette for byggingen, vil bli innkjøpt fra bærekraftige kilder.
  • Det legges til rette for trygg og tilfredsstillende atkomst
  • Det legges til rette for godt naboskap, dvs:
   • Restriksjoner på arbeidstid og arbeid som medfører støy skal etterleve offentlig regelverk.
   • Informasjon om prosjektet på informasjonsskjermer.
  • Det legges til rette for et trygt og godt arbeidsmiljø:
   • Det finnes tilfredsstillende fasiliteter for arbeidere og besøkende på byggeplassen.
   • Helse-og sikkerhetsrutiner er på plass.
   • Fasilitetene på byggetomten er godt vedlikeholdt og rene.
   • Det settes opp informasjon om hvor nærmeste politistasjon og sykehus er samt telefon nummer.
   • En helse-og sikkerhetsinspektør eller tilsvarende har gjennomført en inspeksjon