ASKO

Sjåfør - et stabilt yrke med gode utviklingsmuligheter

Våre sjåfører utfører samfunnskritisk arbeid i et yrke under press fra mangel på arbeidskraft. I ASKO gjør vi ting ordentlig, og du kan være trygg på at du kommer inn i et selskap med:

Det finnes gode muligheter for personlig og faglig utvikling, og vi har blant annet en godt etablert fadderordning og kursing gjennom ASKO-skolen.

Vi ønsker å bidra til at alle våre ansatte har god helse, og har derfor stort fokus på helsefremmende aktiviteter.

Blant annet har vi:

Utviklingsmuligheter i ASKO

Hva kan vi tilby

  • Ryddige arbeidsforhold med gode lønnsvilkår og ansattfordeler.

  • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling med ASKO-skolen.

  • En arbeidsplass som investerer i sine medarbeideres helse og trivsel.

  • En arbeidsplass som stolt utfører samfunnskritisk arbeid ved å forsyne hele Norge med mat.