ASKO

Vannkraft, vindkraft og solceller

Bærekraftig og klimanøytral

Om oss

Alle selskapene i NorgesGruppen deler en ambisjon om å være «bærekraftig og klimanøytral». Denne ambisjonen skal nås ved å redusere energiforbruket gjennom hele verdikjeden, og ved å ta i bruk fornybar energi.

Om oss

Hvorfor fornybar?

Klimakrisen er verdens største utfordring, med alvorlige konsekvenser for fremtidige generasjoner. Som et stort, norsk selskap er vi nødt til å bidra ved å redusere energiforbruk, og ved å produsere fornybar energi.

Hvorfor fornybar?

Hvorfor vindkraft?

I dagens situasjon er det bare landbasert vindkraft som kan levere tilstrekkelig mengde fornybar energi, og samtidig møte de moderate kravene vi må sette til økonomisk lønnsomhet.

Hvorfor vindkraft?

Våre pågående prosjekter

Vi er engasjert i flere former for fornybar energi. På denne siden finner du informasjon om våre pågående prosjekter.

Våre pågående prosjekter

Kontakt oss

Kontaktperson

Ronny Johnsrød

Ronny Johnsrød

Daglig leder

e:

Besøksadresse

Skurvemarka 21
4330 Ålgård
t: 906 14 910

Postadresse

Postboks 50
4064 Stavanger

Faktura

Vi foretrekker faktura levert på Edi og EHF format.
Vårt org.nr. 916286074 er registrert i ELMA-registret og benyttes ved fakturering.
GLN: 7080001405649
Kart og veibeskrivelse Map data ©2018 Google

ASKO som klimanøytral

For ASKO betyr ambisjonen om klimanøytralitet blant annet at selskapets 650 lastebiler skal ha null utslipp innen 2026. For å nå målet skal energiforbruket reduseres mest mulig, samtidig som det må produseres nok fornybar energi til å dekke selskapets fremtidige energibehov. 

ASKO sine klimamål for 2025

  • 100 % av energien vi bruker skal være fornybar.
  • Vi skal ha oppnådd 20 % energireduksjon.
  • Vår drift skal ha null klimautslipp i løpet av 2026.

For å bli klimanøytral innen 2026 må ASKO produsere fornybar energi som tilsvarer strømforbruket til 7250 husstander – høsten 2020 har vi nådd halvparten av dette nivået. Vi er godt i gang med å skifte ut fossile kjøretøy, og har reservert 75 nye elektriske, i tillegg til hydrogendrevne lastebiler. Disse trenger også fornybar strøm for å nå bærekraftmålene.

Siste nytt